Mantry sú zvukom vesmíru. Niektorí hovoria, že vždy existovali a že ich môžeme skutočne počuť, keď začneme počúvať Ticho.
Keď začneme spievať mantry, môžeme vstúpiť do hlbokého stavu meditácie a cítiť, kým naozaj sme.

Renée a jej manžel Boris dlhé roky vedú Mantru spevokoly.
Renée Sunbird vydala štyri albumy s hudbou Mantra a je tu jeden
Kirtan takmer každý mesiac v ich Yogacenter Ganesha vo Viedni
(ashtanga.at).

Tešíme sa na Vás.