Pilates je cvičenie vychádzajúce z jogy ale oveľa mladšie a teda bližšie súčasnému životnému štýlu a z neho vyplývajúcim zdravotným problémom.

Pilates je cvičenie zamerané na vyrovnanie svalových disbalancií, posilnenie hlbokého stabilizačného systému (HSS) a tiež centra tela. HSS je súbor hlbokých svalov zabezpečujúci správne držanie tela a centrum vnútornej sily.V priečnom smere stabilitu zabezpečuje súbor svalov panvového dna (tvorí mimo iné oporu pre trup) a tiež bránica.

HSS je úzko prepojený s dychom a bránicou ako najväčším dychovým svalom. Dôraz je kladený na hlboké bráničné dýchanie a koncentráciu mysle na pohyb a dych. Cvičí sa pomaly s plnou pozornosťou v rytme dychu. Využíva aktívny výdych, čo môže byť pre úplných začiatočníkov trošku mätúce, ale rýchlo sa dá na to zvyknúť. Pomalý aktívny výdych pôsobí tiež ukľudňujúco na mentálnej úrovni a znižuje stres.

Cvičenie Pilates je vhodné pre ľudí s problémami v oblasti chrbtice ako lordóza, kyfóza alebo skolióza, spôsobené sedavým zamestnaním prípadne jednostranným zaťažením.

Pri akútnych vážnych problémoch je nutné sa poradiť s lekárom.

Cvičí sa na boso, na podložke. Môžu sa používať príp. pomôcky ako thera bandy (gumy), overbally (malé lopty) alebo Fit lopty, atď.

Saška (tel. 0915 064 142 )


Danka (tel. 0905 547 711)


Cena 6€/ jednorázový vstup, 50€/10 lekcií (platí 2 mesiace), permanentku je možné použiť na všetky cvičenia v centre.