Joga

Na Jogu s Tiborom sa prosím prihlasujte na tel. 0908 175 989

Danka

pondelky a stredy 19:30-20:45

tel: 0905 547 711

Blanka
štvrtky 19:00-20:00
piatky 8:00-9:00
tel.: 0908 955 308

Tibor
Utorky  19:00-20:30
Štvrtky  20:00-21:15
tel. :  povinné prihlasovanie 0908 175 989

Cena 5€/ jednorázový vstup, 40€/10 lekcií ( platí 3 mesiace), permanentku je možné použiť na hodiny jogy a Pilatesu u všetkých lektorov.

Joga je niekoľko tisícročí staré učenie – komplexný návod na zdravší a spokojnejší život.

Vychádza z princípu, že naše telo pozostáva z hmotného tela ( známeho z anatómie človeka),

ale tiež z tzv. jemnohmotných tiel – tela energetického a tiež tela „mysle“.

Toto všetko je vzájomne prepojené a vzájomne sa ovplyvňuje. Preto klasická joga pracuje s 8 stupňami ( nie postupne, ale vzájomne sa prelínajúcimi):

1.     Jama– etické princípy, (vysvetľuje, ktoré vlastnosti treba držať pod kontrolou)

2.     Nijama – etické princípy, (vysvetľuje, ktoré vlastnosti treba naopak rozvíjať)

3.     Ásany – cvičenie pozícií pevných a stabilných ale zároveň príjemne uvoľnených. Sem patria aj prípravné cvičenia

4.     Pránajáma – dychové cvičenia

5.     Pratjahára – obrátenie zmyslov dovnútra, vnímanie vlastného tela, dychu

6.     Dháraná – koncentrácia mysle

7.      Dhjána – meditácia

8.     Samádhí – „ osvietenie“ 

Klasická hodina pozostáva z :

1/ úvodného zvnútornenia – obrátenia zmyslov dovnútra, uvedomenie si vlastného tela a dychu

2/ prípravné cvičenia zamerané na rozhýbanie, zahriatie prípadne posilnenie určitých častí tela

3/ práca s dychom- na začiatku nácvik plného jogového dychu

4/ ásany – statické pozície- práca s energiou

5/ relaxácia – uvoľnenie.

 Joga je vhodná pre každého, lebo pracuje jemne s aktuálnym stavom, učí spoznávať samého seba a zdokonalovať sa. Napriek tomu hromadné hodiny sú vhodné len pre zdravých ľudí, nie sú vhodné pre začiatočníkov s akútnymi zdravotnými problémami a tiež nie je vhodná pri psychických poruchách, naopak takýmto ľuďom sa neodporúča cvičiť dychové cvičenia ani na hromadných hodinách a už vôbec nie ako samouk. Sú to silné techniky, ktoré môžu spôsobiť prehĺbenie psychózy, pokiaľ nie sú robené pod dohľadom a individuálnym vedením skúseného učiteľa.