Joga je niekoľko tisícročí staré učenie – komplexný návod na zdravší a spokojnejší život. Vychádza z princípu, že naše telo pozostáva z hmotného tela (známeho z anatómie človeka), ale tiež z tzv. jemnohmotných tiel – tela energetického a tiež tela „mysle“. Toto všetko je vzájomne prepojené a vzájomne sa ovplyvňuje.

Klasická joga pracuje s 8 stupňami (nie postupne, ale vzájomne sa prelínajúcimi):

 1. Jama– etické princípy, (vysvetľuje, ktoré vlastnosti treba držať pod kontrolou)
 2. Nijama – etické princípy, (vysvetľuje, ktoré vlastnosti treba naopak rozvíjať)
 3. Ásany – cvičenie pozícií pevných a stabilných ale zároveň príjemne uvoľnených. Sem patria aj prípravné cvičenia
 4. Pránajáma – dychové cvičenia
 5. Pratjahára – obrátenie zmyslov dovnútra, vnímanie vlastného tela, dychu
 6. Dháraná – koncentrácia mysle
 7. Dhjána – meditácia
 8. Samádhí – „osvietenie“ 

Klasická hodina pozostáva z:

 • úvodného zvnútornenia – obrátenia zmyslov dovnútra, uvedomenie si vlastného tela a dychu
 • prípravné cvičenia zamerané na rozhýbanie, zahriatie prípadne posilnenie určitých častí tela
 • práca s dychom- na začiatku nácvik plného jogového dychu.
 • ásany – statické pozície- práca s energiou
 • relaxácia – uvoľnenie. Joga je vhodná pre každého, lebo pracuje jemne s aktuálnym stavom, učí spoznávať samého seba a zdokonalovať sa. Napriek tomu hromadné hodiny sú vhodné len pre zdravých ľudí, nie sú vhodné pre začiatočníkov s akútnymi zdravotnými problémami a tiež nie je vhodná pri psychických poruchách, naopak takýmto ľuďom sa neodporúča cvičiť dychové cvičenia ani na hromadných hodinách a už vôbec nie ako samouk. Sú to silné techniky, ktoré môžu spôsobiť prehĺbenie psychózy, pokiaľ nie sú robené pod dohľadom a individuálnym vedením skúseného učiteľa.

Ak máte otázky ohľadom cvičenia, kontaktujte naše lektorky:

Blanka, tel: +421 908 955 308

Danka, tel. +421 905 547 711

Peter, tel. +421 904 368 464