Navrhujem, aby ste pochybnosti a nedôveru odložili bokom a namiesto toho siahli po zvedavosti, otvorenosti a našej prirodzenej hravosti.
Namaste!

Ak máte otázky ohľadom cvičenia, kontaktujte našeho lektora:

Peter (tel. 0904 368 464)


ANIMAL FLOW

Je to výlučne tréning s vlastnou váhou. Kladie dôraz funkčný pohyb zameraný na anatomické subsystémy. Je navrhnutý tak, aby sa integroval do radu fitness programov.
Špecifické cvičenia sú samy osebe vysoko účinné na zvýšenie pohyblivosti, flexibility, stability, sily, vytrvalosti a schopnosti nervosvalového vývoja.
Štvornásobná poloha s oboma rukami a oboma nohami na zemi je základnou polohou. Existuje stále viac dôkazov, ktoré podporujú účinnosť pohybu okolo tejto polohy.
Naučiť sa plaziť hrá dôležitú úlohu v našich raných fázach neurového vývoja. Dieťa zažíva proces pohybu prostredníctvom plazov aj cicavcov plazivé fázy.
Tieto fázy sú veľmi dôležité pre vývoj nervov koordináciu a súčasne budovanie svalových synergií, ktoré budú základ pre dvojnohú chôdzu.Výhody štvornásobného pohybu nie sú vyhradené iba pre mladých.

Program Animal Flow® určite evokuje pocit zábavy a kreativity, ale jeho srdce stále   stojí pevne vo vede. Pri cvičení vychádza z viacerých osvedčených konceptov
vedy a kineziológie, aby sformuloval jej celkový prístup ku kondícii a pohybu. Ako by povedal zakladateľ Mike Fitch je to proste movement for Every Body

Lekcia trvá 60min.