V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, podnetov, v prípadne záujmu o spoluprácu či prenájom priestorov nás neváhajte kontaktovať.
Ďakujeme za Váš záujem.

Akákoľvek spätná väzba nás vždy poteší a posúva vpred. Neváhajte sa ozvať, zastihnete nás mailom sunecko.stupava@gmail.com alebo telefonicky:

Dana Apalovičová, tel. +421 905 547 711

Ak nezdvíhame, cvičíme, tvoríme, zariaďujeme, venujeme sa svojim blízkym...a určite sa vám ozveme neskôr. Ak je vaša vec súrna, kontaktujte nás opakovane.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu :)


SUNÉČKO o.z.
Hlavná 1846/26
900 31 Stupava

Sídlo: Donská 7506/71, 841 06 Bratislava
IČO: 50164104   DIČ: 2121108132

IBAN: SK63 1100 0000 0029 4407 6052