V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, podnetov, v prípadne záujmu o spoluprácu či prenájom priestorov nás neváhajte kontaktovať.
Ďakujeme za Váš záujem.

Akákoľvek spätná väzba nás vždy poteší a posúva vpred. Neváhajte sa ozvať, zastihnete nás mailom sunecko.stupava@gmail.com alebo telefonicky:

Peter Jánošík, tel. +421 904368464

Ak nezdvíhame, cvičíme, tvoríme, zariaďujeme, venujeme sa svojim blízkym...a určite sa vám ozveme neskôr. Ak je vaša vec súrna, kontaktujte nás opakovane.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu :)


Centrum voľného času SUNÉČKO
Hlavná 1846/26
900 31 Stupava

MAHALO o.z.

Sídlo: Hlavná 1062/30, 900 31 Stupava, SR
IČO: 54 169 119 

IBAN: SK98 8330 0000 0025 0235 8060