MAHALO o.z. 

bude už od Októbra 2024 poberateľom 2% z daní. 

POHYB, RELAX a POZNANIE sú dôležité aktivity v živote nás všetkých. Ak idete do toho s nami, darujte nám 2% z dane pre rozvoj projektov, ktorými dokážeme tento zámer a činnosti rozvíjať a podporovať.

Financie získané z 2% daní využijeme na viac pohybových aktivít, nákup nových športových pomôcok, usporiadanie relaxačných, vzdelávacích a záujmových činností pre nás všetkých.

ĎAKUJEME za dôveru a podporu!


Údaje potrebné k vyplneniu:

Obchodné meno (názov): MAHALO o.z.
Adresa: Hlavná 1062/30, 900 31 Stupava, SR
IČO: 54 169 119
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK98 8330 0000 0025 0235 80

POTREBNÉ TLAČIVÁ: