Sunéčko o.z. je poberateľom 2% z daní.

POHYB, RELAX a POZNANIE sú dôležité aktivity v živote nás všetkých. Ak idete do toho s nami, darujte nám 2% z dane pre rozvoj projektov, ktorými dokážeme tento zámer a činnosti rozvíjať a podporovať.

Financie získané z 2% daní využijeme na viac pohybových aktivít, nákup nových športových pomôcok, usporiadanie relaxačných, vzdelávacích a záujmových činností pre nás všetkých.

ĎAKUJEME za dôveru a podporu!


Údaje potrebné k vyplneniu:

Obchodné meno (názov): Sunéčko
Adresa: Donská 7506/71, 841 06 Bratislava
IČO: 50164104
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK63 1100 0000 0029 4407 6052


POTREBNÉ TLAČIVÁ: