Podporte nás

Sunéčko o.z. je poberateľom 2% z daní.

Pomôžte nám podporiť športové, kultúrne a spoločenské podujatia v Stupave a poukážte nám vaše 2%.

ĎAKUJEME za dôveru!


Údaje potrebné k vyplneniu:

Obchodné meno (názov): Sunéčko
Adresa: Donská 7506/71, 841 06 Bratislava
IČO: 50164104
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK63 1100 0000 0029 4407 6052