Platnosť permanentky je 2 mesiace od dňa zakúpenia a tento členský príspevok oprávňuje zúčastniť sa pohybových aktivít: Jóga/Ashtanga jóga, Pilates, SM systém, Zdravý chrbát, Bodywork, Port de Bras a BodyART. Permanentka obsahuje všetky náležitosti a slúži ako daňový doklad.