THAI YOGA MASSAGE

Thai Yoga Massage alebo ozdravné umenia dotyku, dychu a hlasu sú jemné a hlboké terapie.

Podporujú nás na ceste k vnímaniu, nachádzaniu vlastných sebaregulačných schopností a cesty k ozdraveniu a spoločnej vzájomnosti.

Pozývame Vás na deň plný ozdravných umení, prirodzených a ku zdraviu orientovaných impulzov. Prístup k nim by mal byť v našich životoch bežnou rutinou, toto je príležitosť ich spoznávať, praxovať, žiť.