Kurz kreslenia

Človek je TVOR a tvorenie rôzneho druhu je nástrojom jeho seba-vyjadrenia. Pôsobí na duševný rozvoj a je výpoveďou o jeho vnútornom svete, pocitoch a emóciách, ktoré častokrát nevie vyjadriť a pomenovať.
TVORIVOSŤ je najlepšia psychohygiena.

Hodiny sú zamerané na základy kresby - ceruzkou, uhlíkom, tušom a pastelom.
Prihlasovanie u Mirky 0907 393 550 alebo miadesign.prochazkova@gmail.com

Ukážky tvorby: https://www.facebook.com/kreslenieStupava/