Hudba a slovo

SEBA-ROZVOJOVÝ a ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP
Stretnutie s hudobníkom a certifikovaným koučom Stanislavom Stejskalom.

Stanislav Stejskal venuje pozornosť ľudským príbehom a tomu, čo sa odohráva vo vnútornom svete každého človeka. Hudba, ktorú prináša, vzniká v danom okamihu a mieste. Je založená na bubnovaní, speve a hrdelnom speve, hre na liečivé didgeridoo. Ponorenie sa do takejto hudby prináša zážitky a vhľady, ktoré môžu byť inšpiráciou pre žiadúce zmeny v živote.

ROZDELENIE DO TROCH FÁZ:
  1. Úvodné popísanie motivacií účastníkov a aktuálneho kontextu ich života
  2. Hudba, pri ktorej sa evokuje prežívanie sebapoznávacích procesov vo vnútorných svetoch zúčastnených
  3. Rozprava o minulých zážitkoch a spoločné hľadanie inšpirácie pre zlepšenie kvality života

Stretnutie je určené ľuďom, ktorí hľadajú odpovede vo svojom vnútri a chcú byť sami sebe tou najväčšou autoritou. Bojovníkom a bojovníčkam ktorí tušia, alebo vedia, že najväčší súper sa skrýva v ich vnútri a vyzýva k rozvážnej ceste našej vôle. Ženám, ktoré láka poznávať podstatu ženstva v spoločnosti, kde často zaujímajú mužské role. Mužom, ktorí sú ochotní prijať fakt, že predošlé mužské vzory už neobstoja, nových je poskromne a majú odvahu poznávať sami seba, ako toho najlepšieho lídra vlastného života. Dobrým vodidlom pre rozhodnutie či sa zúčastniť je to, že sa vo vašom živote práve odohrávajú niektoré udalosti inak, ako by ste si priali. Tiež vás sem môže doviesť túžba poznania zvukov a ich vibrácií, ktoré vami budú rezonovať.


TERMÍN: sobota 7.3.2020 o 10:00 hod.

CENA: 45€

Pri zaplatení do 31.1.2020 je cena 40€. V cene vstupného je zabezpečené občerstvenie (káva, čaj, voda, ovocie)

Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred. Počet miest min. 8 - 15 ľudí.