Anka (tel. 0908 748 908)   Táňa (tel. 0903 780 229)

ROZPIS CVIČENÍ - momentálne cvičíme iba ONLINE.

V prípade záujmu nás navštívte na FB stránke: Feel the body