Anka (tel. 0908 748 908)   Táňa (tel. 0903 780 229)

ROZPIS CVIČENÍ na JÚL:

  • 1.7.2020 streda o 18:00
  • 5.7.2020 nedeľa o 8:30
  • 8.7.2020 streda - necvičí sa
  • 12.7.2020 nedeľa - necvičí sa
  • 15.7.2020 streda - necvičí sa
  • 19.7.2020 nedeľa o 8:30
  • 22.7.2020 streda o 18:00
  • 26.7.2020 nedeľa o 8:30
  • 29.7.2020 streda o 18:00